Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

Łowisko licencyjne "Jedliniok"

 

Regulamin łowiska specjalnego nr 512 „Jedliniok”

 

I                 Lokalizacja oraz kategoria i typ łowiska:  

 

Łowisko specjalne nr 512 „Jedliniok” o powierzchni 0,5 ha utworzone jest na starorzeczu rzeki Wisły w miejscowości Jedlina. Łowisko jest typu mieszanego.

 

II               Gospodarz łowiska:

 

Gospodarzem łowiska specjalnego nr 512 „Jedliniok” jest Koło PZW nr 101 Bojszowy                    z siedzibą w starej szkole w miejscowości Jedlina przy ulicy Świętojańskiej 1. 

       

III            Zasady wędkowania i zachowania się wędkujących w obrębie łowiska:

 

1.     Prawo do wędkowania na w/w łowisku mają członkowie PZW z aktualną opłatą członkowską, po wykupieniu „Zezwolenia na amatorski połów ryb wędką na łowisku specjalnym nr 512 „Jedliniok” na dany rok kalendarzowy.

2.     Na łowisku obowiązuje prowadzenie rejestru ryb, który stanowi integralną część zezwolenia.

3.     Po złowieniu i włożeniu ryby do siatki  należy niezwłocznie wpisać ją do rejestru połowu ryb.

4.     Ryby włożone do siatki nie podlegają wymianie na inne.

5.     Na łowisku obowiązuje: 

·       całkowity zakaz spinningowania,

·       łowienie metodą „na żywca” tylko zestawami uzbrojonymi haczykami o jednym ostrzu,

·       zakaz przebywania na łowisku osób nie posiadających wykupionego aktualnego zezwolenia,

·       zakaz zaśmiecania i zanieczyszczania zbiornika i terenu przyległego,

·       zakaz poruszania się wszelkimi pojazdami wokół zbiornika,

·       zakaz spożywania alkoholu.

6.     Zarząd Koła upoważniony jest do całkowitego lub częściowego zamknięcia wody do wędkowania w uzasadnionych przypadkach, na czas zarybiania oraz podczas organizowania zawodów wędkarskich. 

7.     Wędkarz łowiący ryby ma obowiązek poddać się kontroli prowadzonej przez osoby wymienione w RAPR. 

8.     Naruszenie zasad zawartych w „Regulaminie łowiska specjalnego nr 512 „Jedliniok”               a także nieetyczne lub niekoleżeńskie zachowanie się na łowisku może spowodować zatrzymanie zezwolenia bez prawa zwrotu kosztów jego pozyskania, skierowanie sprawy do sądu koleżeńskiego, a także odmowę jego sprzedaży w następnych latach.   

 

                     

 

 

 

IV        Zasady wydawania zezwoleń oraz wysokość opłat za wędkowanie:

 

1.     Ogranicza się ilość sprzedawanych zezwoleń na amatorski połów ryb wędką na łowisku nr 512 „Jedliniok” do 50 sztuk na rok.

2.     Zezwolenie będą sprzedawane od miesiąca kwietnia w rybaczówce Koła PZW nr 101 Bojszowy przy ul. Łęgowej w pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca od godz. 16:30 do godz. 17:30.

3.     Wysokość opłaty za Zezwolenie wynosi : 

 

  • 290,00 zł - opłata normalna dla członka PZW z limitem połowu 10 szt. karpia i 3 szt. szczupaka,  
  • 240,00 zł - opłata ulgowa dla członka PZW z limitem połowu 10 szt. karpia i 3 szt. szczupaka, który odpracował 5 godzin na łowisku nr 512 „Jedliniok”,  
  • 170,00 zł - opłata normalna dla członka PZW z limitem połowu 5 szt. karpia i 1 szt.szczupaka, 
  • 120,00 zł - opłata ulgowa dla członka PZW z limitem połowu 5 szt. karpia i 1 szt. szczupaka, który odpracował 5 godzin na łowisku nr 512 „Jedliniok”.

 

 

 

4.     Koło nie prowadzi sprzedaży zezwoleń okresowych.

    

V               Godziny otwarcia łowiska:

 

Łowisko specjalne nr 512 „Jedliniok” jest łowiskiem całodobowym czynnym od miesiąca kwietnia do końca roku.   

      

VI             Postanowienia szczegółowe:

 

1.     Obowiązują następujące dobowe (0-24 h) limity ilościowe ryb do zabrania z łowiska:

·       karp        – 2 szt.

·       szczupak – 1 szt.

·       lin           – 1 szt.

·       Łączna ilość złowionych i zabranych z łowiska ryb limitowanych nie może przekroczyć 4 sztuk na dobę. 

·       Limity pozostałych ryb zgodnie z RAPR.

2.     Ustala się następujące wymiary ochronne ryb:

·       lin              - do 30 cm.

 

3.               Wymiary ochronne pozostałych gatunków ryb zgodnie z RAPR.

 

4.               Okresy ochronne – zgodnie z RAPR.

 

VII

W Sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy zawarte w Regulaminie Amatorskiego Połowu ryb(RAPR) wydanym przez Zarząd Główny PZW oraz ogólnych warunkach uprawiania amatorskiego połowu ryb wędką na wodach ogólnodostępnych od 2021r. dostępnych w siedzibie koła na stronie internetowej Okręgu PZW w Katowicach