Tweety na temat @pzworgpl

Logowanie

0

REGULAMIN 2021

S Z C Z E G Ó Ł O W E  i  O G Ó L N E  W A R U N K I

U P R A W I A N I A  A M A T O R S K I E G O   P O Ł O W U  R Y B    

N A  W O D A C H   O G Ó L N O D O S T Ę P N Y C H 

O K R Ę G U  PZW  w  K A T O W I C A C H  

OBOWIĄZUJE OD  

 1 stycznia 2021 r.

 

LINK DO REGULAMINU